VEKARALINNAN PÄIVÄKOTI

Metelinkankaantie 4    90420 Oulu    044 5523151

ESITTELY YHTEYS-
TIEDOT
ESIOPETUS PÄIVÄHOITOON HAKEMINEN JA MAKSUT HENKILÖ-
KUNTA
TOIMINTA-
SUUNNITELMA

ESIOPETUS

Vekaralinnan esiopetusryhmässä on vuodesta riippuen 7-15 lasta, joita ohjaa yksi tai kaksi esiopetukseen erikoistunutta lastentarhanopettajaa. Tällä toimintakaudella esiopetusta toteutetaan 7 esikoululaisen ryhmässä. Koulun aloitusta varten opetellaan elämäntaitoja ja työskentelytaitoja monipuolisesti, Valtakunnallisen opetussuunnitelman, esiopetuksen vuosisuunnitelmamme sekä Oulun kaupungin esiopetuksen linjausten mukaisesti. Lapset osallistuvat toiveidensa, mielenkiinnon kohteidensa sekä tavoitteidensa myötä suunnitteluun ja lasten omaan harkintakykyyn luotetaan. Tärkeimpänä teemana voidaan pitää Ihmisenä kasvamista, sitä, että lapset oppivat luontevaan kanssakäymiseen muiden ihmisten kanssa kanssaihmisiään, ympäristöään ja itseään arvostaen. Pitkin vuotta keräilemme kokemuksia, jotka valmistelevat lapsia siirtymisessä ottamaan seuraavaa askelta kohti eheää opinpolkua. Päiväkotimme esiopetukseen kuuluu vuoden aikana lukuisia retkiä lähelle ja kauas. Joka syksy lähdemme kolmen yksikkömme eskareiden kanssa seikkailuleirille Virpiniemeen. Virpiniemessä liikumme sekä ohjatusti että omaehtoisesti, ja paljon. Yhteisen yönyli -seikkailun jälkeen olemme monta yhteistä, ihanaa kokemusta rikkaampia sekä ryhmänä entistä tiiviimpiä.

Viikottaiseen ohjelmaamme kuuluu myös musisointia, liikuntaleikkikoulua, Metsämörri -retkiä, kokkikerhoa sekä kaikkea mitä esikoululaisten rikkaaseen mieleen pälkähtää. Esikoulutehtävien pariin meidät johdattaa Huiske -puun hahmot ja heidän kanssaan vietämme paljon aikaa myös luonnossa. Jokaiseen eskaripäivään kuuluu tietysti leikkiä, niin vapaata kuin ohjattuakin. 

Jokaiselle esikoululaiselle tehdään syksyllä oma esiopetuksen oppimissuunnitelma, yhdessä vanhempien ja esikoululaisen kanssa. Yhdessä löydetään esikoululaisen vahvuudet ja mielenkiinnon kohteet. Koulun kanssa tehdään yhteistyötä, jonka avulla madalletaan kynnystä siirryttäessä päiväkodista kouluun. Koulun kanssa yhteistyössä mietitään myös tarpeen tullen tukitoimia, mikäli sellaiset ovat tarpeen opinpolkua jatkettaessa.

 

Kuvasatoa Virpiniemen seikkailuleiriltä:


Linna Päiväkodit Ky    Metelinkankaantie 4    90420 Oulu    044 5523151    vekaralinna@vekaralinna.fi