Terve Metsälinnasta!

Ei lapsella saa olla kiire ja hoppu,eikä aamukaan kuin maailmanloppu. Lapsi tarvitsee sylin ja hoivaa, suureksi kasvu on hidasta, loivaa. Yhdessä opimme elämän taitoja,tunnemme, koemme, olemme aitoja. Ja kaikkien aikuisten vastuulla on, ettei lapsen olo ole turvaton.

Metsälinnan päiväkoti

Lähimetsäntie 1

90420 OULU

044 55 23 153