T E R V E T U L O A        K O D I K K A A S E E N  

P Ä I V Ä K O T I I N   

"Ei lapsella saa olla kiire ja hoppu,eikä aamukaan kuin maailmanloppu. Lapsi tarvitsee sylin ja hoivaa, suureksi kasvu on hidasta, loivaa. Yhdessä opimme elämän taitoja, tunnemme, koemme, olemme aitoja. Ja kaikkien aikuisten vastuulla on, ettei lapsen olo ole turvaton. " 

          

Kurkkaa sisään...

VEKARALINNAN 

PÄIVÄKOTI

Metelinkankaantie 4

044 5523151

vekaralinna@vekaralinna.fi

Kurkkaa sisään...

METSÄLINNAN 

PÄIVÄKOTI

Lähimetsäntie 1

044 5523153

metsalinna@vekaralinna.fi

Kurkkaa sisään...

PIKKULINNAN 

PÄIVÄKOTI

Pyöreäsuontie 28

044 5523152

pikkulinna@vekaralinna.fi